Skip to main content

Vorig jaar augustus heeft Afvalverwerkingsbedrijf KoreNet, ondanks haar voorzorgsmaatregelen, de directe gevolgen van de aanwezigheid van PFOA in de regio Zuid-Holland Zuid opgemerkt. Uit de controle door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bleek dat er PFOA op het terrein in Groot-Ammers bevindt. KoreNet is een samenwerking tussen Afvalinzamelingsbedrijf HVC en Korevaar Participaties en ontvangt zowel het afval van bedrijven als particulieren uit de regio Zuid-Holland Zuid en omstreken.

Ondanks de getroffen maatregel om geen grond meer in te nemen uit het gebied, welke door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is aangegeven, heeft dit niet mogen baten. KoreNet ontvangt het afval uit de regio en omstreken. De afvalverwerker produceert zelf geen PFOA en werkt hier tevens ook niet mee. KoreNet is zich dus niet bewust over hoe de stof op haar terrein komt. Dit kan komen door het ingezamelde afval, via de lucht of door atmosferische depositie.

Naar aanleiding van het onderzoek van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid kreeg KoreNet de mogelijkheid om een Provinciale milieuvergunning aan te vragen om het water met een minimale hoeveelheid PFOA via het riool af te voeren. Het rioolwater komt uiteindelijk via een waterzuivering in de rivier de Lek terecht.

De waardes van de stof PFOA op het terrein van KoreNet zijn gelijk aan het water in de regenpijp van een gemiddeld gebouw in de nabije omgeving, daarnaast kunt u tevens de waardes vergelijken met de hoeveelheid PFOA welke gemeten is op het gras van omliggende weilanden en volkstuinen. Enkel ben je als bedrijf vanuit de Provincie verplicht om per stof een milieuvergunning te hebben voor het afvoeren van (regen)water. KoreNet wil dan ook graag benadrukken dat het om minimale hoeveelheid gaat en dat wij zo secuur mogelijk te werk gaan, zodat de concentratie PFOA op ons terrein in Groot-Ammers zo laag mogelijk blijft.