Skip to main content

Missie en visie

Missie

In de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie richt Recycling Centrale Korevaar (RCK) zich op het leggen van dé verbinding tussen het traditionele denken en het handelen in afvalstoffen naar nuttige grondstoffen voor de volgende generatie.

Visie

  • De noodzakelijke koppeling tussen de wensen van de klant enerzijds en de keten van inzameling en recycling anderzijds is onze bijdrage aan de totstandkoming van de circulaire economie.
  • Naast afval en grondstoffen ontzorgen wij de klant bij reiniging in de ruime zin van het woord.
  • Continuïteit en duurzaamheid van zorgvuldig opgebouwde (regionale) relaties staan bij ons centraal.