Skip to main content

Bedrijven in de groep

Naast Recycling Centrale Korevaar (RCK) zijn ook Netwerk en het sorteer- en bewerkingsbedrijf KoreNet onderdeel van de groep van bedrijven. De bedrijven opereren alle drie primair op de afval- en grondstoffenmarkt, maar verrichten daarnaast ook ondersteunende activiteiten om de klant te ontzorgen. Gedacht moet daarbij worden aan het bestrijden van gladheid, plaagdierbestrijding en het ledigen van vetputten.

Netwerk

Netwerk richt zich op de inzameling van afval en grondstoffen.

In speciaal ontworpen containers, met diverse inhoudsmaten, kunt u uw afval en grondstoffen kwijt. Op uw verzoek of met een vaste frequentie komen we langs om uw materiaal op te halen en af te voeren naar de recyclinginstallatie. Dagelijks bedienen we in de Drechtsteden, het gebied van Rotterdam tot Tiel en van Utrecht tot Breda, duizenden klanten zelfstandig. Dankzij samenwerking met diverse partijen kunnen we zelfs landelijk dekkend voor u de inzameling verzorgen.

Uit maatschappelijke en financiële overwegingen proberen we daarbij om de grondstoffen zoveel mogelijk gesorteerd op deelstroom in te zamelen. Een reststroom is overigens nooit uit te sluiten. Onderstaand overzicht gaat in op de mogelijkheden van een aantal primaire afval- en grondstofstromen. Dit overzicht kan voor uw bedrijfsspecifieke situatie nader uitgewerkt worden.

netwerknv.nl

Korevaar Langerak

In Langerak is het sloop en asbestverwijderingbedrijf van de groep gevestigd.

De drie afvalbedrijven Netwerk, RCK en KoreNet werken intensief samen met Korevaar Langerak. Asbestsanering is de belangrijkste activiteit van dit bedrijf, waarbij met name gedacht moeten worden aan het verwijderen van asbesthoudende golfplaten op daken van schuren. Maar ook andere toepassingen van asbesthoudende materialen worden door het door SGS Intron Certificatie  gecertificeerde Korevaar BV, volgens de SC530 norm gesaneerd. Te denken valt hierbij aan: rookkanalen, ventilatiekanalen en rioleringen, gevelpanelen, plafondplaten, afdichtingskoord, vensterbanken, CV-ketels, e.d.

Naast de asbestsanering zijn sloopwerkzaamheden een andere belangrijke activiteit van Korevaar BV. Door de beschikking over diverse kranen met hulpstukken als sorteergrijpers, hydraulische sloophamers en knippers kan bijna elk gebouw moeiteloos worden gesloopt. Door hierbij te combineren met de Recycling Centrale Korevaar kunnen wij tijdens deze sloopwerkzaamheden tevens de diverse afvalstromen reeds op de werkvloer scheiden. Kortom: slopen is een vak geworden en dat verstaan ze bij Korevaar.

Sloopwerkzaamheden bestaande uit het slopen van woonhuizen, bedrijfshallen, bruggen, boerderijen e.d. zijn bij Korevaar BV veel voorkomende werkzaamheden. Daarnaast worden ook sloopwerkzaamheden t.b.v. renovaties en of verbouw verricht, zoals het slopen van dekvloeren, het slopen van muren, plafonds, e.d

www.korevaar-langerak.nl

Korenet

Korenet is een sorteer- en bewerkingsbedrijf, gevestigd in Groot Ammers, dat zich met name richt op het opwerken van afval tot stromen die weer als grondstof ingezet kunnen worden. KoreNet is een joint venture van de Korevaar Groep samen met het overheidsgedomineerde bedrijf HVC (met ruim 50 gemeenten en waterschappen als aandeelhouder). Met als grootste toeleveranciers de Korevaar Groep en HVC wordt per jaar bij KoreNet ruim 100.000 ton afval ter bewerking aangeleverd. Ter vergelijking: een dergelijke hoeveelheid is vergelijkbaar met ruim 80.000 auto’s uit de middenklasse. Dergelijke getallen geven enigszins een beeld van de gigantische hoeveelheden afval die bij Korenet omgezet worden tot grondstof.

Bij een beschrijving van het productieproces van KoreNet moet onderscheid gemaakt worden in de verschillende deelstromen. Een aantal grote stromen die door KoreNet opgewerkt worden zijn:

  • Puin (wordt gebroken tot bouwstof voor de wegenbouw)
  • Hout (wordt geshredderd om ingezet te worden in de spaanplaatindustrie)
  • Groen (wordt geshredderd)
  • Bouw en Sloopafval (wordt op installatie uitgesorteerd)
  • Grondstoffenmix (een mengsel van diverse afvalstromen die geschikt gemaakt worden voor hergebruik en derhalve niet verbrand hoeven te worden)

www.korenet.nl