Skip to main content

Glas

Er zijn twee soorten glas:

  1. Verpakkingsglas (bijvoorbeeld wijnflessen, bierflesjes en jampotten)
  2. Vlakglas (ruiten uit zowel gebouwen, huizen als auto’s)

Het grootste gedeelte van al het glas dat op de markt gebracht wordt, wordt uiteindelijk weer gerecycled. Bij het verpakkingsglas is dat zelfs zo’n 80%. Gebruikt glas wordt, nadat het bewerkt is, weer ingezet als grondstof in bijvoorbeeld de glasoven van de glasfabrieken in Leerdam. Gemiddeld zetten de glasfabrieken, afhankelijk van de beschikbaarheid, tussen de 50% en 80% scherven in bij de productie van glas.

Recycling van glas om er weer potten, flessen, maar ook glaswol van te maken is om meerdere redenen een goede zaak:

  1. Het bespaart de inzet van primaire grondstoffen en het reduceert de afvalberg
  2. Het levert energiebesparing op (10% scherveninzet reduceert het energiegebruik met 2,5%)

Om kwalitatief goede glasscherven te kunnen leveren aan de glasfabrieken worden tijdens het recyclingproces diverse vervuilingen (zoals deksels, kurken, etiketten, voedselresten, etc) verwijderd.

Het glas wordt op drie kleuren gesorteerd ingezameld door ons zusterbedrijf RCK.