Skip to main content

Groen RCK

Wagenpark

Het duurzaam opereren van Recycling Centrale Korevaar (RCK) komt ook in ons wagenpark tot uiting. Niet alleen het aanschaffen en gebruiken van onze vrachtwagens willen we op een verantwoorde manier doen; hetzelfde geldt ook voor de personenauto’s. Voortdurend zoeken we naar mogelijkheden om het park te ‘vergroenen’. Een aantal concrete voorbeelden, waarin we dat beleid in praktijk gebracht hebben, zijn:

Aanschaf extra grote kraakperswagen

Des te meer afval je tegelijkertijd kunt inzamelen, des te meer het milieu er bij gediend is. Bij het aanschaffen van een nieuwe kraakperswagen (ook wel bekend als een vuilniswagen) hebben we daarom bewust gekozen voor een groot voertuig. Groter dan normaal, maar wel met een goede handling (zodat er in de kleine straatjes in de binnenstad nog steeds gekeerd kan worden). Samen met onze leverancier Haller hebben we deze auto ontwikkeld. De ervaringen van de eerste maanden zijn goed. Het voertuig is minder snel vol, waardoor er minder brandstof nodig is en er gedurende de dag meer klanten bediend kunnen worden

14%-auto’s voor accountmanagers

De auto’s waarin de accountmanagers een bezoek brengen aan onze klanten, vallen allemaal in de 14% bijtellingcategorie. Bewust hebben we daarbij gekozen voor auto’s die niet alleen op papier zuinig zijn. De bewezen ervaringen van andere rijders heeft aan de basis gestaan voor onze beslissing, zodat niet alleen bij de belastingdienst maar ook bij de pomp het voordeel duidelijk wordt.

Onze plaagdierenbestrijders komen voorgereden in een aardgas-auto!

Als één van de eerste in Nederland heeft RCK zo’n 5 jaar geleden al besloten om onze service-auto’s op aardgas te laten rijden. Deze auto’s worden door onze plaagdierbestrijders gebruikt om bij de klant te komen, zodat het probleem van de ongedierte op locatie geïnventariseerd en bestreden kan worden. Aangezien niet al onze klanten staan te wachten op een auto waarop groot een afbeelding staat van een kakkerklak (denk aan restaurants) of een rat (denk aan particulieren), zijn onze service-auto’s discreet bestickerd.

Extra grote aanhangwagen

Eind 2014 hebben we als groep van bedrijven geïnvesteerd in een aanhanger die, binnen de grenzen van de wet- en regelgeving, extra lang uitgevoerd is. Deze aanhanger voor een portaalwagen kan daardoor één container extra meenemen. Per saldo levert dit een groot milieutechnisch voordeel op.

Aftransport met LZV

U heeft ze zeker al eens zien rijden: extra lange vrachtwagens op de Nederlandse snelwegen. Vrachtauto’s die meestal voorzien zijn van een dubbele aanhanger en die ook een speciale ontheffing hebben om op die manier de weg op te mogen. Dergelijke voertuigen kennen we als LZV (Lang Zwaar voertuig). Met ons recyclingbedrijf KoreNet (een 50% deelneming) hebben we de afspraak gemaakt dat de grondstoffen die geproduceerd worden uit het door ons aangeleverde afval, zoveel mogelijk per LZV afgevoerd worden naar de grondstoffenindustrie.

Speciale routes voor de inzameling van Grondstoffenmix (GSM)

Door de ontwikkeling in wet- en regelgeving, maar met name in recyclingtechnologieën is het in toenemende mate mogelijk om afvalstromen om te zetten tot grondstoffen. Ons dochterbedrijf KoreNet heeft een methodiek ontwikkeld om gemengde afvalstromen van elkaar te  scheiden en te bewerken tot grondstoffen. Deze aanpak maakt hoge hergebruikpercentages mogelijk zonder dat de afvalstromen door de klant gescheiden aangeboden moeten worden. Groot voordeel is bovendien dat er maar één voertuig door de straat en bij u op het terrein komt om het materiaal in te zamelen, in plaats van bijvoorbeeld vijf vrachtwagens voor alle verschillende afvalstromen.

Huisvesting

Duurzame huisvesting

RCK opereert vanuit Groot-Ammers en Dordrecht, de administratie, planning, en de afdeling verkoop zijn ondergebracht in hetzelfde pand als Netwerk, efficiëntie hebben we daar als doel in gesteld. Bij de verhuizing van RCK in 2014 is bewust gekozen voor een bestaand pand in Dordrecht. Afhankelijk natuurlijk van de mogelijkheden en onmogelijkheden past niet meer in de huidige tijdgeest om nieuwbouw te plegen in een markt die overspoeld wordt met leegstaande kantoorgebouwen en terreinen. Ook voor de inrichting is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaand meubilair.

Zonne-energie

Het pand waarin RCK gevestigd is, wordt deels voorzien van zonne-energie.