Skip to main content

Sociaal RCK

Jaarlijks doneren we aan een goed doel, waarbij het voor ons belangrijk is dat het doel regionaal opereert en het de mensen die wat minder geluk gehad hebben in hun leven centraal stelt. Voor ons is het minder belangrijk dat ons merk ‘RCK’ centraal staat. Bewust vermijden we daarom publiciteit bij onze bijdragen aan deze doelen.

Naast dit ‘anonieme’ goede doel sponsoren we ook andere goede doelen of activiteiten met vermelding van ons logo en onze naam. Belangrijk is dat deze doelen of activiteiten een verbinding vormen tussen de circulaire economie en onze dagelijkse werkzaamheden. Zo hebben we aan de Stichting ‘De Hoop’ afgedankte materialen geschonken die tijdens een evenement op een totaal andere manier weer ‘herbeleefd’ werden.

Ook binnen ons eigen bedrijf proberen we als een ‘goed werkgever’ te opereren. Dit doen we onder meer door werkgelegenheid te verschaffen aan mensen die op de reguliere arbeidsmarkt minder kans hebben. Zowel bij de inzameling van grondstoffen, als in het sorteerproces bij onze joint venture KoreNet worden mensen met een dergelijke achtergrond ingezet. In sommige gevallen betreffen het mensen die werken aan een terugkeer op de arbeidsmarkt en die net dat laatste zetje en het vaste dagelijkse patroon nodig hebben om dit op continue basis te kunnen. Daar helpen wij graag bij!