Skip to main content

Hout

Er zijn drie soorten afgedankt hout:

  1. onbehandeld hout;
  2. geverfd, gelakt of verlijmd hout;
  3. geïmpregneerd hout.

Het hout wordt tijdens het recyclingproces geschikt gemaakt om weer als grondstof ingezet te kunnen worden. Op hoofdlijnen kan gesteld worden dat de recycling-mogelijkheden voor C-hout beperkt zijn. Dit in tegenstelling tot A en B hout dat als grondstof naar de spaanplaatindustrie kan of ingezet kan worden als brandstof in energiecentrales.

  1. Spaanplaatproductie
    Het hout wordt daarbij eerst gebroken in kleinere stukken en splinters. Vervuilingen die zich nog in het hout nog bevinden, zoals metalen, glas en plastics, worden er uit gehaald. Metalen voorwerpen als schroeven en spijkers worden met magneten verwijderd. Glas en plastics worden afgezeefd of verwijderd met behulp van windzifting.
  2. Brandstof in energiecentrales
    Zowel A- als B-hout worden ingezet in de energiecentrales, maar er zijn dan verschillende regels van op toepassing die betrekking hebben op de rookgassen van de energiecentrale. In de meeste gevallen wordt het hout verkleind. In sommige gevallen wordt houtpoeder geperst tot houtkorrels, waardoor transport en overslag gemakkelijker gaat en minder overlast geeft.