Skip to main content

Virussen en bacteriën verspreiden zich voornamelijk via de lucht, maar worden ook overgedragen via handen en voorwerpen. Hierbij kan u denken aan deurknoppen, liftknoppen, toetsenborden en andere contactpunten. Het schoonmaken van deze contactpunten is erg belangrijk. Met het desinfecteren van deze contactpunten gaat u zelfs een stap verder.

Desinfectie zorgt ervoor dat oppervlaktes en contactpunten kiemvrij worden gemaakt en dat het besmettingsproces wordt vertraagd. Hiermee worden de risico’s op het overdragen van deze bacteriën en virussen verminderd.

Wat zijn bacteriën?

Bacteriën zijn microscopisch kleine organismen. We kunnen ze niet zien, maar ze zijn overal. Wijzelf dragen miljoenen bacteriën met ons mee. Hier merken wij normaal gesproken niks van. Bacteriën hebben vaak een nuttige functie!

Bacteriën verspreiden zich gemakkelijk van de ene persoon naar de andere. Met het schudden van handen wisselen wij bacteriën uit, maar ook met het aanraken van gebruiksvoorwerpen. Mensen krijgen last van deze bacteriën als ze terecht komen op plekken waar ze niet thuishoren. Dit kan zijn in de bloedbaan, de blaas of in een wond. Hier kunnen de bacteriën infecties veroorzaken.

De beste manier om te voorkomen dat bacteriën zich verspreiden is het wassen van de handen met water en zeep of met handalcohol.

Wat zijn virussen?

Virussen zijn nog kleiner dan bacteriën. In een gastheer (zoals de mens) kunnen virussen zich snel vermeerderen. Als je besmet bent geraakt met een virus heb je binnen enkele dagen klachten. Door de kleine (vocht)druppeltjes bij hoesten en/of niezen of door contact met oppervlakten waar het virus op zit kun je als mens besmet raken. Hierom is het erg belangrijk dat u niest en hoest in uw elleboog of papieren tissues.

Momenteel zijn er verschillende soorten behandeling om ruimtes te desinfecteren. Desinfectie wordt ingezet om de verspreiding van virussen en bacteriën te voorkomen.

Recycling Centrale Korevaar zet zich in op het toepassen van een desinfecteringsmiddel dat werkt door direct contact en verneveling. Deze methode bestaat uit het verspreiden van fijne deeltjes die eerst in de lucht blijven zweven en dan langzaam op alle oppervlakken neerdalen. Door deze handeling wordt de ruimte vochtig, waardoor het desinfectiemiddel kan gaan werken. Op deze manier bereikt het product alle gebieden, zelfs die moeilijk toegankelijk zijn en schakelt het middel de bacteriën en virussen uit. Er blijft na opdroging geen residu achter.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialisten: binnendienst@recyclingcentrale.nl 

Werkwijze 

Let op: om een zo optimaal mogelijk resultaat te bewerkstelligen moet er vooraf een grondige schoonmaak plaatsvinden. Recycling Centrale Korevaar kan u hierin ondersteuning bieden.

  1. Na een grondige schoonmaak zal één van onze gecertificeerde medewerkers met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen de ruimte betreden.
  2. De ruimte wordt verneveld met desinfecterende middelen
  3. Na verneveling verlaten wordt de ruimte door ons verlaten.
  4. De inwerktijd verschilt per ruimte. Het heeft ongeveer 1 tot 4 uur nodig.
  5. De ruimte wordt na afloop goed geventileerd.
  6. Er wordt een meting uitgevoerd met de juiste meetapparatuur. Wanneer de ruimte voldoet aan de juiste luchtkwaliteit wordt de ruimte vrijgegeven, waarna deze weer veilig te gebruiken is door u en/of uw medewerkers.