Skip to main content

Ontwikkelingen in de afvalmarkt  

Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u rond deze tijd van het jaar over de ontwikkelingen op de afvalmarkt en de gevolgen hiervan voor de tarieven van onze dienstverlening in 2019. De huidige economische groei zien wij sterk terug in de kostenontwikkeling van het transport. De verzekeringen, lonen, en bijvoorbeeld brandstofkosten zijn sterk toegenomen.

Een groter effect heeft de door de overheid aangekondigde, zeer forse verhoging van de stort- en verbrandingsbelasting tot naar verwachting een bedrag van € 32,12 euro per ton. De overheid geeft hiermee een duidelijk signaal dat zij het hergebruiken en recyclen van afvalstoffen wilt stimuleren. Consequentie voor u als klant is wel dat het verwerken van bijvoorbeeld restafval flink duurder zal worden. Tevens zullen andere afvalstromen, welke niet recyclebaar zijn, in prijs stijgen. De effecten van de overheidsmaatregel zullen wij voor u separaat inzichtelijk maken op de facturen; het gevaarlijk afval is hiervan uitgezonderd.

Echter, u kunt uw herbruikbare afval door ons laten recyclen. Wij kunnen u een helpende hand bieden door uw schone en droge afval bij u op te halen onder de noemer GrondStoffenMix (GSM). Groot voordeel voor u is, dat op afval dat gerecycled wordt geen verbrandingsbelasting afgedragen hoeft te worden. Indien u hierin geïnteresseerd bent, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze Binnendienst via info@recyclingcentrale.nl of 0184-60 26 26.

Ontwikkelingen in de (wereldwijde) markt van afval en grondstoffen

De markt van afval en secundaire grondstoffen is een wereldmarkt. De afvalmarkt wordt de laatste jaren in toenemende mate gedomineerd door China. Doordat China haar grenzen heeft gesloten, wordt de afzet van diverse materiaalstromen zeer sterk belemmerd. Naast de eerder genoemde ontwikkelingen, ontkomen wij niet aan tariefsaanpassingen op deelstroomniveau.

De gevolgen van bovengenoemde ontwikkelingen worden voor u inzichtelijk gemaakt op de eerste factuur over de maand januari.