Skip to main content

Asbesthoudende daken zijn vanaf 2024 verboden voor particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen. Alle asbesthoudende daken moeten dan zijn verwijderd. In 2010 publiceerde de Gezondheidsraad een rapport waaruit bleek dat de gevaren van asbest in het milieu en voor de gezondheid veel groter zijn dan gedacht. Met het verbieden van de daken moeten asbestziekten in de toekomst tot het verleden behoren.

Het jaartal 2024 is gekozen omdat op dat moment de `nieuwste` asbestdaken al meer dan 30 jaar oud zijn, en vaak zelfs ouder dan 50 jaar. Al die tijd stonden ze bloot aan weer en wind. Het inademen van asbestdeeltjes kan op lange termijn leiden tot onder meer kanker. Gemeenten en provincies zullen in aanloop naar het verbod strenger gaan controleren op gebrekkige daken. Zij mogen eigenaren verplichten asbesthoudende daken te verwijderen, als ze een gevaar zijn voor de gezondheid en veiligheid.

Het verbod beperkt zich tot asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht. Dakisolatie en dakspanten maken geen onderdeel uit van het verbod. Het verwerken van asbesthoudende materialen is al sinds 1993 verboden.

Ontwikkeling van kosten:

De strengere wet- en regelgeving, zowel op het gebied van ARBO als afvalstoffen, zal naar verwachting leiden tot een sterke stijging van de kosten voor asbestverwijdering in de komende jaren. Geadviseerd wordt dan ook om dit jaar nog te beginnen met opruimen!

Wij kunnen het volledige traject voor u organiseren en regelen:

  • asbestinventarisatie door een onafhankelijk bureau
  • aanvragen van de benodigde (sloop)vergunningen
  • het slopen van het oude dak
  • plaatsen nieuw dak (al dan niet voorzien van zonnepanelen)