Skip to main content

Sociaal RCK

Jaarlijks doneren we aan een goed doel, waarbij het voor ons belangrijk is dat het doel regionaal opereert en het de mensen die wat minder geluk gehad hebben in hun leven centraal stelt. Dat ons merk ‘RCK’ centraal staat is voor ons minder belangrijk.

We hebben er daarom bewust voor gekozen om met onze bijdrage aan deze doelen de publiciteit niet op te zoeken.

Naast dit ‘anonieme’ goede doel sponsoren we, met vermelding van ons logo en onze naam, ook goede doelen of activiteiten die een verbinding vormen tussen de circulaire economie en onze dagelijkse werkzaamheden. Zo hebben we aan de Stichting ‘De Hoop’ afgedankte materialen geschonken die tijdens een evenement op een totaal andere manier weer ‘herbeleeft’ werden.

Ook binnen ons eigen bedrijf proberen we als een ‘goed werkgever’ te opereren. Dit doen we onder meer door werkgelegenheid te verschaffen aan mensen die op de reguliere arbeidsmarkt minder kans hebben. Zowel bij de inzameling van grondstoffen, als in het sorteerproces bij onze joint venture Korenet worden mensen met een dergelijke achtergrond ingezet. In sommige gevallen betreffen het mensen die werken aan een terugkeer op de arbeidsmarkt en die net dat laatste zetje en het vaste dagelijkse patroon nodig hebben om dit op continue basis te kunnen. Graag helpen we daarbij!