Skip to main content

Sorteren om te kunnen herbeleven

Het eenmalig gebruiken van producten om ze vervolgens als afval af te danken en af te voeren naar een stortplaats of verbrandingsoven is voorbij! Vaak kunnen de producten zelf hergebruikt worden en in ieder geval kan het afval ingezet worden als grondstof. Hergebruiken van producten en materialen om ze op die manier te kunnen herbeleven!

Om dat te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat het afval opgewaardeerd wordt als grondstof. De daarvoor noodzakelijke eerste stap is het uitsorteren van de samengestelde afvalstroom in mooie homogene deelstromen. Netwerk beschikt binnen de Korevaar Groep en in samenwerking met HVC (een overheidsgedomineerd bedrijf met ruim 50 gemeenten en waterschappen als eigenaar) over een eigen bewerkingsbedrijf. Bij dit bedrijf, KoreNet geheten, wordt afval gesorteerd, bewerkt en opgewerkt.

Tijdens het scheidingsprocedé, uitgevoerd door zowel mensen als machines, ligt de nadruk op het ‘uit elkaar halen’ van de diverse afvalstromen. Uit de samengestelde stroom wordt daartoe in eerste instantie de kleine, niet recyclebare, fractie uitgesorteerd middels een zeef. Vervolgens verwijderen magneten de ijzerstroom, zodat de mensen in de volgende fase van het proces hun aandacht volledig kunnen richten op het papier, folie, hout en restafval. Het puin verlaat als restproduct het proces. Bijgaand filmpje biedt een impressie van dit proces.