Skip to main content

Bewerken

Niet alleen het sorteren van afval, ook voor het bewerken van afval tot een volwaardige grondstof heeft Netwerk kennis, kunde en capaciteit in eigen huis. Bij de joint-venture KoreNet wordt puin gebroken om ingezet te worden ten behoeve van de wegenbouw. Naast het breken van puin wordt bij KoreNet bijvoorbeeld ook hout en groen geshredderd.