Skip to main content

Recycling Centrale Korevaar zet zich in op het voorkomen van verspreiding van het Coronavirus. Wij willen u hierbij graag informeren over de maatregelen die wij genomen hebben inzake het ledigen van uw containers en de plaagdierbeheersing bij u op locatie.

Rolcontainers

De chauffeurs zullen, zolang het mogelijk is, op de gebruikelijke ledigingsdagen de containers blijven ledigen op uw locatie. Het is mogelijk dat wij op een ander tijdstip dan gebruikelijk de container komen ledigen. Wij verzoeken u om de container tussen 07:00 uur en 17:30 uur buiten aan te bieden om te voorkomen dat onze chauffeur en/of belader uw bedrijfspand in moet lopen. Indien uw container niet buiten staat aangeboden wordt de container niet geledigd.

Het is mogelijk dat uw GFT of GSM containers sinds 30 maart 2020 tijdelijk wordt ingezameld als restafval. Wanneer de overheid de genomen maatregelen versoepelt, zamelen wij uw bedrijfsafval weer gescheiden in.

Klein Gevaarlijk Afval

Op dit moment hebben wij enkel onze dienstverlening aangepast voor het ophalen van Klein Gevaarlijk Afval bij apothekers. Dit betekent dat onze medewerkers de vaten met medicijnen en/of injectienaalden niet meer ophalen in de winkel. Er zijn twee opties:

  1. Wij maken gebruik van een andere ingang waar de verpakkingen opgepakt worden.
  2. Uw medewerkers zetten, nadat onze chauffeurs zich bij u gemeld heeft (telefonisch of visueel door bijvoorbeeld het raam), de verpakkingen buiten waar onze chauffeurs ze oppakt.

Het aftekenen van de bonnen gebeurt ook met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Hiermee hopen wij de kans op besmetting te beperken.

Afzetcontainers

Onze werkzaamheden rondom de afzetcontainers gaan door zoals u van ons gewend bent. De gebruikelijke ondertekening van de bon door uw medewerker zal tijdelijk niet worden uitgevoerd. Onze chauffeurs noteren zelf de naam van uw medewerker/contactpersoon op de bon.  Door deze maatregel ontvangt u de komende periode bonnen die door ons zijn ondertekend. Is dit onvoldoende bewijs volgens uw bedrijfsrichtlijnen? Neem dan contact op met onze afdeling Planning. In overleg met u kijken zij naar een gepaste oplossing.

Vertrouwelijk papier – rolcontainers

De chauffeurs zullen, zolang het mogelijk is, op de gebruikelijke momenten de vertrouwelijk papier containers blijven ledigen op uw locatie. Om te voorkomen dat de chauffeur door uw pand heen moet verzoeken wij u vriendelijk om vanaf heden de containers klaar te zetten op een centraal punt zo dicht mogelijk bij de deur vanuit waar de containers naar buiten worden getransporteerd.

De gebruikelijke ondertekening via de tablet door uw medewerker zal tijdelijk niet worden uitgevoerd. De chauffeur zal zelf de naam van uw medewerker (contactpersoon) op de tablet noteren. U zal dan ook de komende tijd certificaten van vernietiging ontvangen zonder dat die door uw medewerker persoonlijk zijn afgetekend.

Plaagdierbeheersing

Ook onze plaagdierspecialisten laten de werkbon na afloop van de bestrijding niet ondertekenen door uw medewerker. Onze plaagdierspecialist ondertekent met de naam van uw medewerker de werkbon. Daarnaast dragen de specialisten handschoenen die na elk bezoek worden vervangen. Zoals u weet vormen plaagdieren een risico voor de volks- en diergezondheid en voedselveiligheid. Plaagdierbeheersing is daarom ook op dit moment van groot belang. Hierbij moet zorgvuldig worden afgewogen welke activiteiten noodzakelijk zijn om de samenleving te beschermen voor deze risico’s. N.B. tot op heden is niet gebleken dat (plaag)dieren het Coronavirus kunnen verspreiden; de rol van dieren wordt op dit moment nog onderzocht.

Met bovenstaande maatregelen hopen wij met zijn alle zolang mogelijk gezond te blijven en deze crisis het hoofd te kunnen bieden. Wij denken u hierbij voldoende te hebben ingelicht. Indien u vragen heeft of binnen uw organisatie speciale Corona regels gelden die betrekking hebben op onze dienstverlening horen wij dat graag. Dit kan telefonisch (0184-60 26 26) of per e-mail (info@recyclingcentrale.nl).

Via deze weg willen wij degene die wel getroffen zijn of uw naasten sterkte wensen en wij hopen dat u of uw naasten een voorspoedig herstel heeft.