Skip to main content

Recycling Centrale Korevaar streeft er naar om uw afval te recyclen en te hergebruiken als grondstoffen voor de volgende generatie. De afgelopen jaren hebben wij op het gebied van recycling grote stappen gezet. Ook op het gebied van de inzameling van het afval staat bij ons duurzaamheid voorop. Zo hebben wij geïnvesteerd in schonere en grotere wagens om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. De volgende stap om bij te dragen aan een reductie van onze CO2-uitstoot is het herordenen van onze inzamelroutes. De afgelopen periode heeft ons team alles op alles gezet om de routes zo optimaal mogelijk in te delen, waarbij wij constant gekeken hebben naar de meest optimale route voor onze klanten. De klanten bij wie de ledigingsdagen veranderen worden per brief op de hoogte gebracht. Met het herindelen van onze inzamelroutes reduceren wij onze CO2-uitstoot met 5 tot 20%.

Per 1 maart 2021 rijden wij volgens onze nieuwe inzamelroutes! 

Wijziging dienstverlening Recycling Centrale Korevaar

Het rijden volgens onze nieuwe routes heeft een grote impact op u als klant. Om de routewijzigingen zo vloeiend mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u om uw container(s) op uw nieuwe ledigingsdag(en) vanaf 07:30 uur tot 17:00 uur buiten aan te bieden. Onze ambitie is dat het aanpassen van onze inzamelroutes enkel voordelen voor u als klant met zich meebrengt. Door het optimaliseren van de routes mag u een strikte en duurzamere dienstverlening van ons verwachten. Met Recycling Centrale Korevaar kiest u altijd voor de duurzaamste optie.

Heeft u vragen en/of tips? Of bent u vergeten uw container buiten aan de te bieden? Neem dan contact op met onze planning. Dit kan telefonisch via 0184-60 29 92 , keuze 3 of per e-mail: planning@recyclingcentrale.nl Onze planners zorgen dat uw container zo snel mogelijk wordt geledigd! Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en willen u alvast bedanken voor uw begrip!

Met duurzame groet,

Team Recycling Centrale Korevaar