Skip to main content

Visie

Visie

  • De noodzakelijke koppeling tussen de wensen van de klant enerzijds en de keten van inzameling en recycling anderzijds is onze bijdrage aan de totstandkoming van de circulaire economie.
  • Naast afval en grondstoffen ontzorgen wij de klant bij reiniging in de ruime zin van het woord.
  • Continuïteit en duurzaamheid van zorgvuldig opgebouwde (regionale) relaties staan bij ons centraal.